Polecamy

Willa FALA

Atrakcje w okolicy Helu

  Pówysep Helski - to wsk, duga na 34 kilometry mierzeja utworzona przez pyncy od wschodu prd morski.

Wadysawowo - to popularny wród turystów kurort, pooony nad Batykiem tu przy wjedzie na Pówysep Helski.

D-Day Hel

D-Day Hel (odbywa si cyklicznie w poowie sierpnia) jest pomylany jako parada ywej historii, w której zgromadzona publiczno podziwia z bliska na ulicach Helu uczestników imprezy w mundurach historycznych, prawdziwe pojazdy wojskowe z tamtych lat oraz obserwuje je w trakcie widowisk ukazujcych epizody bitewne. S one odtwarzane w trakcie dynamicznych inscenizacji w plenerze (obiekty militarne, fortyfikacje, plaa) z uyciem profesjonalnej pirotechniki, dwiku i wiata. Kady moe zobaczy nie tylko przechadzajcych si po miecie Helu, onierzy walczcych wówczas armii (niczym maym francuskim miasteczku z Normandii z 1944 r.), ale take zobaczy to wszystko w akcji.

Nawizuje ona do najwikszej w historii pod wzgldem uytych si i rodków operacji desantowej podczas II wojny wiatowej, majca na celu otwarcie tzw. drugiego frontu w zachodniej Europie. Operacja rozpocza si 6 czerwca 1944 pod dowództwem gen. Eisenhowera, a trzon si inwazyjnych stanowiy wojska amerykaskie, brytyjskie i kanadyjskie, ale i równie onierze 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisawa Maczka. Ldowanie w Normandii, dzie rozpoczcia operacji zosta nazwany przez aliantów D-Day, czyli Dzie D (zgodnie z definicj Sownika Wojskowego Departamentu Obrony USA termin ten oznacza nienazwany dzie, w którym rozpoczyna si lub ma si rozpocz dana operacja).

D-Day Hel to jedyna rekonstrukcja w Polsce, która odbdzie si na helskiej play. Do równie spektakularnych - niczym z planu filmowego - widowisk, naley niewtpliwie desant spadochronowy grupy skoczków w historycznych mundurach. Kadego dnia na helskich ulicach, play oraz w wielu miejscach miasta przedstawiane s inscenizacje, potyczki batalistyczne oraz dioramy. Wydarzenia " militarne" - widowiska, parady pojazdów, maszerujcy onierze ywcem wyjci ze zdj, to nie wszystko, caej imprezie towarzysz wystpy artystyczne orkiestry szkockiej („Pipes & Drums”) oraz innych zespoów muzycznych.

W wielu miejscach Helu powstaj dioramy edukacyjne, cao organizuje ponad 400 rekonstruktorów i 200 wolontariuszy, majc do dyspozycji 6 tirów sprztu, 60 pojazdów wojskowych, 3 czogi w tym synny czog Sherman. Czynimy starania by D-Day Hel jak w latach poprzednich zosta objty Honorowym Patronatem Ministra Obrony Narodowej. Impreza, obok swoich walorów rozrywkowych i widowiskowych, dostarcza spory kawaek edukacji dotyczcej wydarze sprzed ponad 60 lat. Stanowi równie zdobywajc coraz wiksz popularno, metod pokazywania historii „na ywo”. Dziaania te maj na celu przycignicie ogromnej iloci turystów, którzy w okresie letnim mog nie tylko wypoczywa, ale z ca rodzin uczestniczy w przedsiwziciu, które ma swój element edukacyjny.

Wg danych zebranych przez stacje telewizyjn Discovery Chanel zeszoroczny D-Day Hel odwiedzio 130 tysicy widzów. W tym roku zaplanowalimy wiele atrakcji dla przybyych widzów; bdzie mona naby „Certyfikat uczestnictwa” obchodów D-Day Hel jak równie gazet stylizowan na okres wojenny, przygotowalimy wiele loterii oraz licytacji, z których zysk zostanie przekazany na szczytny cel - Helskiego fokarium znajdujcego si w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdaskiego w Helu. Ogromne znaczenie dla uczestników maj prezentowane seminaria historyczno-multimedialne prezentujce histori walk, odbywajce si w Muzeum Obrony Wybrzea na Baterii Schleswig-Holstein, miejscu gdzie dotyka si prawdziwej historii.

D Day Hel jest imprez któr organizuje Fundacja Zabytków Techniki Militarnej Gmina Hel oraz Grupy Rekonstrukcji Historycznej z caego kraju w tym Grupa Rekonstrukcji Historycznej 82nd Airborne Division „Paraglite z Trójmiasta.

wicej: http://www.ddayhel.pl/

Wizyt: 471 845, Dzi: 37, Osb online: 4

Kontakt i reklama Logowanie

Udostpnij stron

Na Facebooku Wylij mailem