Fokarium w Helu

+7

ul. Morska 2, Hel

58 675 08 36

Fokarium w Helu

Fokarium w Helu jest częścią Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Fokarium powstało w celu odtworzenia i ochrony kolonii fok szarych w rejonie południowego Bałtyku. Z założenia jest to placówka badawczo-hodowlana, dzięki której w przyszłości foki znów zasiedlą południową część Morza Bałtyckiego, a jednocześnie ośrodek rehabilitacji osobników chorych i osłabionych. Wyleczone foki są wypuszczane na wolność, podobnie jak przychówek hodowlanego stada. Ośrodek spełnia ważną rolę pomocniczą w odtwarzaniu bałtyckiej populacji tego gatunku. Ratuje foki chore, dostarcza młode. Zaznajamia ludzi z problemami ekologicznymi Bałtyku i jego mieszkańców.

Godziny otwarcia:

  • Codziennie: 9.30 - 16.00

Cennik:

  • Bilet wstępu do fokarium - 5 zł
  • Bilet wstępu na wystawę "Ssaki naszego morza" - 1 zł

Karmienie fok:

  • Karmienie fok odbywa się codziennie w godzinach: 11.00 oraz 14.00
  • Karmienie fok odbywa się razem z ciekawą prelekcją.

Projekt Błekitnej Wioski

Tuż obok fokarium na terenach po zapleczy budowlanym portu wojennego, tworzony jest przez naukowców UG projekt Błękitnej Wioski. Celem jest zabezpieczenie przyrodnicze, a także zrównoważony rozwój miasta.  Projekt składa się z kilku elementów: Bałtycka osada - budowa rekonstrukcji osady rybackiej na pro-przyrodnicze i kulturowe potrzeby edukacyjne. Pierwszym elementem tego projektu jest "Domu morświna". W budynku ulokowano niewielkie, ale bogato wyposażone muzeum dedykowane bałtyckim morświnom. Wewnątrz obiektu znajdują się gabloty oraz tablice zawierające informacje o biologii, wykorzystaniu morświnów, ich relacjach z człowiekiem, a także współczesnych problemach dotykających te zwierzęta. Park wydmowy - rewitalizacja wydmy na potrzeby edukacji, estetyzacji śródmiejskiej przestrzeni oraz ochrony przyrody, Morświnarium - budowa ośrodka badań i ekspozycji edukacyjnej morświnów bałtyckich na potrzeby ochrony gatunkowej.

Ostatnia aktualizacja - grudzień 2018
Za zmiany w powyższych danych redakcja www.hel.info.pl nie odpowiada.

Lokalizacja atrakcji


ul. Morska 2, Hel

58 675 08 36

Fokarium w Helu

Fokarium w Helu jest częścią Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Fokarium powstało w celu odtworzenia i ochrony kolonii fok szarych w rejonie południowego Bałtyku. Z założenia jest to placówka badawczo-hodowlana, dzięki której w przyszłości foki znów zasiedlą południową część Morza Bałtyckiego, a jednocześnie ośrodek rehabilitacji osobników chorych i osłabionych. Wyleczone foki są wypuszczane na wolność, podobnie jak przychówek hodowlanego stada. Ośrodek spełnia ważną rolę pomocniczą w odtwarzaniu bałtyckiej populacji tego gatunku. Ratuje foki chore, dostarcza młode. Zaznajamia ludzi z problemami ekologicznymi Bałtyku i jego mieszkańców.

Godziny otwarcia:

  • Codziennie: 9.30 - 16.00

Cennik:

  • Bilet wstępu do fokarium - 5 zł
  • Bilet wstępu na wystawę "Ssaki naszego morza" - 1 zł

Karmienie fok:

  • Karmienie fok odbywa się codziennie w godzinach: 11.00 oraz 14.00
  • Karmienie fok odbywa się razem z ciekawą prelekcją.

Projekt Błekitnej Wioski

Tuż obok fokarium na terenach po zapleczy budowlanym portu wojennego, tworzony jest przez naukowców UG projekt Błękitnej Wioski. Celem jest zabezpieczenie przyrodnicze, a także zrównoważony rozwój miasta.  Projekt składa się z kilku elementów: Bałtycka osada - budowa rekonstrukcji osady rybackiej na pro-przyrodnicze i kulturowe potrzeby edukacyjne. Pierwszym elementem tego projektu jest "Domu morświna". W budynku ulokowano niewielkie, ale bogato wyposażone muzeum dedykowane bałtyckim morświnom. Wewnątrz obiektu znajdują się gabloty oraz tablice zawierające informacje o biologii, wykorzystaniu morświnów, ich relacjach z człowiekiem, a także współczesnych problemach dotykających te zwierzęta. Park wydmowy - rewitalizacja wydmy na potrzeby edukacji, estetyzacji śródmiejskiej przestrzeni oraz ochrony przyrody, Morświnarium - budowa ośrodka badań i ekspozycji edukacyjnej morświnów bałtyckich na potrzeby ochrony gatunkowej.

Ostatnia aktualizacja - grudzień 2018
Za zmiany w powyższych danych redakcja www.hel.info.pl nie odpowiada.